Eğitim-İş Genel Lideri Özbay: Yeni okulların inşası, inşaat dalının kâr hesabıyla rafa kalktı

Eğitim-İş Genel Lideri Kadem Özbay,  Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 183 okul inşaatı ihalesinin iptal edilmesine bugün yazılı bir açıklamayla reaksiyon gösterdi.

Kadem Özbay, “Türkiye, eğitimin bir kamu hizmeti değil bölüm haline getirilmesinin acı sonuçlarıyla her gün yeni biçimlerle karşılaşmaktadır. Okullaşma oranını yükseltmek ve derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için MEB’in ihaleye çıktığı 183 okul inşaatının, inşaat şirketleri kârlı bulup tenezzül etmediği için iptal edilmesi bunun son örneği olmuştur” dedi.

Özbey, açıklamasında şunları kaydetti:

“Basına da yansıdığı üzere; Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) datalarına nazaran, 1 Ocak-12 Mayıs 2022 tarihleri ortasında okul imaline mevzu olan 114 ihale iptal edilmiştir. Toplam 183 okulu kapsayan ihalelerin 37’sinin iptal münasebeti, ‘tekliflerin yüksek olması’, 76’sının ‘istekli bulunmaması’, birinin ise ‘ihaleyi alanın mukaveleyi imzalamaması’ olarak gösterilmiştir.

Durumun vahametini daha görünür kılmak için detaylara girecek olursak: Türkiye’nin en büyük kenti olmasına karşın binlerce öğrencinin gidebileceği konutlarına yakın bir okul olmadığı için her gün saatlerini ulaşımda harcadığı, bu okulsuzluk durumu nedeniyle birçok öğrencinin istemediği okul tiplerine ve bilhassa de imam hatiplere mecbur bırakıldığı, birçok okulun tek bir okul binasına sıkışıp ikili ve vardiyalı biçimde eğitim gördüğü, bu ikili eğitim nedeniyle derslik başına düşen öğrenci sayısının ortaokulda 60’ı, liselerde ise ortalama 50’yi bulduğu İstanbul’da 48 okulun inşası iptal edilmiştir.

Daha yakın bir tarihe kadar okul öncesi eğitimde okullaşma oranı bakımından ülkenin en sondaki vilayetleri listesinde yer alan, tarikatların eğitime en kolay tebelleş olduğu vilayetlerden Antalya’da 17 okulun inşası iptal edilmiştir.

Kız çocuklarının okula gönderilmesi ve erken yaşta evlendirilmemesi için demokratik kitle örgütlerinin hâlâ ağır çaba verdiği, 2020’de ortaöğretim düzeyindeki okullaşma oranı yalnızca 62,4 olan ve bu oranın azar azar güzelleştiği Şanlıurfa’da yapılması planlanan 6 okuldan vazgeçilmiştir.

Problemin bir başka acı tarafı da yalnızca bu okul inşaatları iptal edilmemiştir. Havada kalan ihaleler ortasında çok sayıda okul bakım/onarım ihalesi olduğu da kamuoyuna yansıyan bilgilerdendir.

“YENİ OKULLARIN İNŞASI, İNŞAAT BÖLÜMÜNÜN KÂR HESABIYLA RAFA KALKMIŞTIR”

Özetle durum şudur:

Zarurî eğitim kanunen 12 yıl olduğu halde okullaşma oranının hiçbir kademede yüzde yüze yaklaşamadığı ülkemizde, bu sorunun tahlili için MEB’e değil inşaat şirketlerinin ağzından çıkacak laflara bakılmaktadır. En son hesaplara nazaran okullaşma oranları okul öncesinde 5 yaş için yüzde 58,53, ilkokulda yüzde 96,12, ortaokulda yüzde 95,67, ortaöğretimde ise yüzde 87,95 olarak kayda geçmiştir. Hal böyleyken ülkemizde yeni okulların inşası, inşaat dalının kâr hesabıyla rafa kalkmıştır. Ülkeyi yönetenlerin topladıkları onca vergiye karşın kendileri okul inşa etmekten acizmiş üzere sıkıntıyı özel kesimle çözmeye çalışmasının faturası, daha az eğitimli bir Türkiye’dir. Ve hatta ülkemiz sarsıntı jenerasyonunda yer aldığı için okul binalarının sağlamlığı hayati derecede ehemmiyete sahipken bu kritik husus bile ihale masalarındaki homurtulara kurban gitmektedir.

“ÜLKENİN GELECEĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Eğitim-İş olarak vurguluyoruz: Ülke genelinde okullar sıkış tepiş, okullar bakımsız, okullar inançsız, okullar yetersizdir. Bu problemler, inşaat şirketlerinin kârından, yandaş müteahhitlerin cebinden daha kıymetli görülüp devleti yönetenler tarafından acilen çözülmezse ülkece anlayacağız ki okullar tıpkı vakitte sahipsizdir.

Lakin bilinsin ki ülkenin geleceği olan öğrencilerimiz sahipsiz değildir. Onların ve eğitim işçilerinin çağın standartlarında ve kâfi sayıda okula kavuşması, bir memleket sorunudur ve Eğitim-İş bu sıkıntının peşini bırakmayacaktır. Takipçisi olacağımız bu bahisle ilgili kamuoyunu bilgilendirme misyonumuzu aksatmadan yerine getireceğimizin altını çiziyoruz.”