Hazine taşınmazları üzerinde lisansız elektrik üretimi yapılabilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulusal Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenecek hazine taşınmazları üzerinde güneş gücü, rüzgar gücü başta olmak üzere yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması maksadıyla 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edileceği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliği ile uğraş kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Resmî Gazete’de yayımlanan “Milli Emlak Genel Tebliği”ne nazaran Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Emlak Genel Müdürlüğünce, belirlenecek hazine taşınmazları üzerinde güneş gücü, rüzgar gücü başta olmak üzere yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması hedefiyle 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edileceği bildirildi.

“Hazine taşınmazları üzerinde yenilebilir güç kaynaklarına dayalı lisansız elektrik üretimi yapılabilecek”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu uygulamadan mesken ve aydınlatma abone kümesinde yer alanlar hariç, kendi muhtaçlık duydukları elektriği üretmek maksadıyla maden yahut jeotermal işletme ruhsat sahipleri, endüstriciler, kamu ve özel hizmetler dalında yer alan şahıslar ve ziraî faaliyetlerde bulunan şahıslar yararlanabilecekler. Bununla birlikte, bu imkândan yararlanmak emeliyle mevcut irtifak hakkı ve kullanma müsaadesi sahipleri de müracaatta bulunabilecekler.” denildi.

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması emeliyle tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma müsaadesine ait ihalelere ait açıklamada, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık arttırma yapılmak suretiyle belirlenecektir.” ibaresi yer aldı.

“İhalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl müddetli ön müsaade verilecek”

“Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı yahut kullanma müsaadesi ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl periyodik ön müsaade verilecek.” ibaresinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti: “Yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ön müsaadeye husus hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar, tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi talep edilmesi halinde 29 yıla kadar bağımsız ve daima nitelikte olmayan irtifak hakkı yahut kullanma müsaadesi verilecek.”

Açıklamada ayrıyeten, Ulusal Emlak Genel Müdürlüğünce güneş gücü ve rüzgâr gücü başta olmak üzere yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun hazine taşınmazları belirlenerek “www.milliemlak.gov.tr” adresinde ilan edileceği ve sonrasında ek hazine taşınmazları bu site üzerinden ilana çıkarılmaya devam edileceği söz edildi.